Polityka prywatności strony internetowej undgretel.pl

 

 1. WSTĘP

W celu ochrony Twojej prywatności i przekazania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

Administratorem strony internetowej undgretel.pl oraz Administratorem Twoich danych osobowych podanych na stronie jest Beauty Experts Anna Lohmann z siedzibą w Warszawie 04-349, przy ul. Szaserów 111/6, nr NIP: 5242431290 (dalej określona jako Administrator lub Beauty Experts).

 

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać na kilka sposobów:

 1. wysyłając wiadomość e- mail na adres: info@undgretel.pl

 2. dzwoniąc na numer: 605505601

 3. wysyłając list na adres: Beauty Experts Anna Lohmann, ul. Szaserów 111/6, 04-349 Warszawa.

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

 

 1. DANE OSOBOWE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA

Poniżej przekazujemy Ci informacje o tym, jakie dane o Tobie zbieramy, w jakim celu, kiedy oraz kto jest odbiorcą Twoich danych.

Na stronie internetowej undgretel.pl dane osobowe będą zbierane, jeżeli napiszesz do nas maila za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak też przy zapisywaniu na newsletter.

 

 1. Kontakt drogą mailową

W celu skontaktowania się z nami możesz skorzystać z poczty elektronicznej wysyłając maila do Administratora danych na wskazany adres mailowy.

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Hostingodawca, z którego usług korzysta Beauty Experts zapisuje też w celach diagnostycznych numer IP Twojego komputera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz Administratorowi na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twojego maila. Twoje zapytanie skierowane drogą mailową może być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub – w zależności od treści Twojego zapytania – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby udzielić odpowiedzi zawartej w odpowiedzi na wysłanego maila do Administratora.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie hostingodawca, z którego usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

 

 1. Newsletter

Na stronie internetowej Administratora możesz zapisać się do newslettera. W celu zapisania na newsletter niezbędne jest podanie adresu e-mail. Hostingodawca, z którego usług korzysta Beauty Experts zapisuje też w celach diagnostycznych numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym – Wstęp.

 

 1. Zamówienia, faktury, reklamacje, odstąpienie od umowy

W przypadku nawiązania współpracy z Beauty Experts w ramach umowy Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w celu realizacji zamówień czy w celu realizacji programu lojalnościowego dla stałych klientów.

Jeżeli w toku zamówienia poprosiłeś Administratora o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego Twoje dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy.

W warunkach określonych w umowie oraz właściwych przepisach prawa, możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Ewentualnie może być konieczne podanie firmy i numeru NIP.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z procedurą reklamacyjną lub procedurą odstąpienia od umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych procedur lub do upływu przedawnienia terminów wynikających z umowy.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być w powyższym zakresie:

 1. producent zamówionego przez Ciebie towaru – w celu realizacji zamówienia;

 2. hostingodawca, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

 3. firma księgowa – w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia dokumentacji księgowej związanej z Twoim zamówieniem;

 4. firma kurierska – w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru;

 5. firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;

 6. kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator – w przypadku wystąpienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów.

Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów zaufanych i gwarantujących standardy odpowiadające wymaganiom RODO.

 

 • TWOJE PRAWA I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Poniżej przedstawiamy Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa należy wskazać szczególną sytuację, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,

 6. prawo do przenoszenia danych – o ile Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,

 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – od 25 maja 2018 r. organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem np. poprzez email. Możesz również wybrać inną formę kontaktu wskazaną w punkcie pierwszym niniejszej polityki prywatności. Konieczne może być jednak zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Wyjątkiem może być sytuacja ujawnienia do Google LLC przez Administratora Twojego adresu IP, związana ze stosowanym na stronie internetowej Beauty Experts mechanizmu Google reCAPTCHA. Jego celem jest badanie czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów internetowych, a zatem Twoje dane o adresie IP, mogą być przekazywane do USA.

 

 1. ZABEZPIECZENIA

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

 

 1. PLIKI COOKIES

Strona Beauty Experts wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania strony internetowej do Twoich potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

 1. Mechanizm akceptacji plików cookies

 2. Cookies własne strony Beauty Experts

 3. Cookies podmiotów trzecich

 4. Logi serwera